Volksmuziek - hartverwarmend en grensverleggend Amsterdam is al sinds mensenheugenis een thuishaven voor muziek uit alle windrichtingen. Toch is er in Amsterdam maar één organisatie die zich tientallen jaren exclusief bezighoudt met volksmuziek, namelijk Stichting Mokum Folk.

Stichting Mokum Folk is door Jos de Rooij opgericht in augustus 1979 en had oorspronkelijk ten doel:

- de Amsterdamse bevolking in de gelegenheid te stellen volksmuziek te beluisteren:
- een juiste omgeving en werksfeer te creëren voor musici die de volkskunst beoefenen;
- het Amsterdamse lied in stand te houden;
- het beschermen en in stand houden van traditionele muziekinstrumenten.

Deze doelstellingen zijn in de afgelopen decennia feitelijk vervangen door of anders gezegd gebundeld in het algemene streven van Stichting Mokum Folk om mensen enthousiast te maken en te houden voor volksmuziek van eigen en andere bodem. En om muzikanten en luisteraars bij elkaar te brengen. In dat kader organiseren wij onder de noemer Mokum Folk Podium series van zes maandelijkse optredens, van oktober tot en met maart, op locaties in Amsterdam en Amstelveen. Deze optredens bieden een zeer gevarieerd en onderhoudend programma. Voor meer informatie, zie de pagina Folkpodium.

Stichting Mokum Folk is tevens samensteller van de Amsterdamse Folk Agenda, al jaren dé informatiebron voor alles wat er in en rond Amsterdam plaatsvindt op het gebied van de volksmuziek. De stichting is financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van de donateurs en (zeer) incidentele subsidies en giften. De minimumdonatie bedraagt € 10,- per jaar. Donateurs ontvangen de Amsterdamse Folkagenda - die achtergrondinformatie over de opredende artiesten bevat - als pdf-document en kunnen met korting de concerten van het Mokum Folk Podium bezoeken.

Mokum Folk neemt droevig afscheid van Martin

Op vrijdag 3 november 2023 is Mokum Folk-bestuurslid Martin van Niele overleden. Martin was ons maatje en mijn grote lieve broer.

Hij was al vele jaren hartpatient en de laatste maanden ging het steeds slechter met zijn gezondheid. Hij is 69 jaar geworden. Zijn begrafenis vond plaats op 13 november.

Martin was van enorme betekenis voor de stichting en dat gedurende vele jaren. Hij was actief betrokken bij het organiseren van onze Mokum Folkpodia. Ook regelde hij de donateursadministratie en zorgde hij voor de posters en entreekaartjes. Dat deed hij trouw en punctueel, ook wanneer zijn gezondheid hem in de steek liet. Vaste bezoekers onder u zullen vaak via Martin de concertzaal zijn binnengekomen. Hij hield ervan om de bezoekers persoonlijk te verwelkomen, hoewel hij verder nooit op de voorgrond trad. Hij genoot van de muziek en van de gezelligheid. We missen hem enorm, als steunpilaar maar vooral als warm en fijn mens.

Rob van Niele

 

Voorblad van de allereerste uitgave van de Amsterdamse Folkagenda: april 1980