Volksmuziek - hartverwarmenden grensverleggend

Stichting Mokum Folk is promotor van volksmuziek en uitgever van de Amsterdamse Folk Agenda. Verder organiseert Mokum Folk concertseries.

Amsterdamse Folk Agenda

De Amsterdamse Folk Agenda wordt maandelijks samengesteld door Stichting Mokum Folk, stichting ter bevordering van de volksmuziek in Amsterdam, en per e-mail verzonden naar de donateurs van de stichting.

Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Mokum Folk bestaat uit: Rob van Niele (voorzitter, redacteur Folkagenda), Herbert Bos (secretaris, penningmeester, programmeur Mokum Folk Podium) en Elly Wind (lid). Correspondent Amsterdamse Folk Agenda: Anita Kenbeek.

Donateurschap

Minimumdonatie € 10,- per jaar. IBN NL88 INGB 0003 349592 t.n.v. Stichting Mokum Folk, Amsterdam. Meer informatie: Herbert Bos, tel. 06 120 600 72