Volksmuziek - hartverwarmenden grensverleggend

Stichting Mokum Folk is promotor van volksmuziek en uitgever van de Amsterdamse Folkagenda. Verder organiseert Mokum Folk concertseries in Amsterdam.

Amsterdamse Folk Agenda

De Amsterdamse Folk Agenda wordt maandelijks samengesteld door Stichting Mokum Folk, stichting ter bevordering van de volksmuziek in Amsterdam, en per e-mail verzonden naar de donateurs van de stichting.

Het Bestuur

Het bestuur van Stichting Mokum Folk bestaat uit: Rob van Niele (voorzitter), Herbert Bos (secretaris, penningmeester, programmeur Mokum Folk Podium), Martin van Niele (lid) en Joop Wieringa (lid). Correspondenten Amsterdamse Folk Agenda: Anita Kenbeek en Harold Prijn.

Donateurschap

Minimumdonatie € 10,- per jaar. IBN NL88 INGB 0003 349592 t.n.v. Stichting Mokum Folk, Amsterdam. Meer informatie: Herbert Bos, tel. 020-615 26 90